Siirry sisältöön

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikuntien tehtävät tänä päivänä ovat moninaisemmat kuin aikoinaan, jolloin pääasiallinen toimi oli jalostusyhdistelmien suunnittelu ja suosittelu. Toki se on tärkeää nykyäänkin, mutta ainakin pienellä rodulla (kuten meillä), iso osa kasvattajista tuntee ja tietää koirakannan ja pystyy itsenäisesti tekemään päätöksensä. Uusien kasvattajien on kuitenkin helpompi toimia saatuaan apua ja vinkkejä jalostustoimikunnalta. Useimmiten kuitenkin - toivottavasti - uudet kasvattajat saavat narttujensa omilta kasvattajilta vinkkejä ja ehdotuksia, ja heidänhän nimenomaan pitäisi tuntea nartun taustat ja suvun vahvuudet ja heikkoudet.

Jalostustoimikunnan tärkeäksi tehtäväksi jää pitää huolta yleisten normien ja ohjeiden sisällä toimimisesta, sekä ennen kaikkea tiedonkeruu. Kaikkea tietoa, mitä kasvattajat antavat, voidaan muokata yleiseen käyttöön niin, ettei kenenkään yksityisiä asioita setvitä yleisesti, mutta aina ja kaikesta tiedosta saattaa olla hyötyä jollekin toiselle. Varsinkin vanhemmat kasvattajat ovat joutuneet oppimaan monia asioita "kantapään kautta", eikä ole mitään syytä, miksi kaikkien pitäisi ottaa samoja riskejä, kun asioista voidaan puhua.

Jalostustoimikunnalla pitäisi olla kattavasti tietoa eri sukujen hyvistä ja huonoista puolista, ja näin mahdollisuus auttaa ja neuvoa kasvattajaa tarvittaessa. Mikään "viranomainen" ei jalostustoimikunta kuitenkaan ole, mitään se ei voi kieltää eikä käskeä. Viime kädessä päätöksen tekee aina kasvattaja, jolla myös on täysi vastuu kasvatustyönsä tuloksista.

Yhteinen ohjenuoramme on kuitenkin jalostuksen tavoiteohjelma, johon on kirjattu sekä Kennelliitolta tulleita ohjeita että rotumme kasvattajien keskenään sopimia asioita, joilla pitkällä tähtäimellä pyritään koko rotuamme ajatellen parempaan ja rotuna elinvoimaisempaan lopputulokseen. Näiden ohjeiden mukaiset yhdistelmät ovat niitä "jalostustoimikunnan vaatimukset täyttäviä". Näihin vaatimuksiin kuuluu myös geneettisen vaihtelun mahdollisuuksien mukainen ylläpito, ja sen vuoksi jalostustoimikunnan tehtävänä on myös pitää huolta ettei rodussamme käytetä liikaa vain joitakin harvoja yksilöitä.

Jalostustoimikunnan yhteystiedot

 

Ohje Suomen Irlanninsusikoirat ry:n lausuntoa, esitystä tai suositusta tarvitseville

Lausunnon pyytäjän tulee olla Suomen Irlanninsusikoirat ry:n jäsen. Jäsenyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelyä. Pyytäjän tulee lähettää kaikki ko. anomukseen tarvittavat asiakirjat sekä vapaamuotoinen lausuntopyyntö yhdistyksen sihteerille. Hallitus käsittelee pyynnön asiakirjojen saapumisesta lukien seuraavassa kokouksessa. Erillistä kokousta ei pyyntöjen käsittelyä varten pidetä. Sihteeri lähettää kokouksen jälkeen lausunnon pyytäjälle, joka ITSE huolehtii asiakirjat eteenpäin.

Suomen Irlanninsusikoirat ry hallitus

Terveystutkimusten tukeminen vuonna 2023

Yhdistyksen jäsenten omistamien irlanninsusikoirien terveystutkimuksia tuetaan seuraavasti:

SYDÄN

 • Toimitetaan virallinen sydäntutkimuslausunto tai epävirallinen, johon kuuluu aina ultraäänitutkimus + EKG + kuuntelu (sydämen auskultaatiotutkimus ei ole riittävä tutkimus annettaessa lausuntoa DCM:n esiintymisestä.)

 • Tukiraha on 50 euroa

 • Edellytyksenä tukirahan maksamiselle on, että koira on täyttänyt 3 vuotta ja edellisestä korvatusta tutkimuksesta on kulunut vähintään 2 vuotta

 • Tutkimuksen tulee olla Kennelliiton hyväksymän sydänlausuntoja antavan eläinlääkärin tekemä

 • Alaikärajasta voidaan poiketa sairausepäilyn vuoksi

 • Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa ultraäänilausunnon kaikkine tietoineen ja kuitin siitä jalostustoimikunnan sihteerille ja sitoutuu antamaan sen rotujärjestön.

SELKÄ

 • Toimitetaan virallinen laajempi selkälausunto

 • Tutkitun koiran tulee olla vähintään 24 kk vanha

 • Tukiraha on 50 euroa

 • Tämä tutkimustuki on saatavissa vain yhden kerran / koira

 • Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa virallisen selkälausunnon kaikkine tietoineen ja kuitin siitä jalostustoimikunnan sihteerille ja sitoutuu antamaan sen rotujärjestön käyttöön.

Yhdistyksen jäsenmaksun tulee olla maksettu tutkimusvuodelta. Korvauksia maksetaan vuosittain sen verran mitä terveysrahaston varat kattavat.

Otamme mielellämme vastaan tutkimustuloksia, vaikka yhdistys ei olisi tutkimusta tukenutkaan.

Terveystutkimustulokset ja tukirahahakemukset voi lähettää jalostustoimikunnan sihteerille sähköisesti jalostussihteeri@sirl.fi

Terveystarkastuksen tukimaksut maksetaan vuonna 2023 kaksi kertaa vuodessa 5.6. ja 5.12. Hakemukset toimitettava jalostustoimikunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa maksupäivää. Hakemuksen yhteydessä on hakijan myös toimitettava itse oma sotu yhdistyksen rahastonhoitajalle, Milja Pohjamolle verotukseen tulorekisteriä varten.