Siirry sisältöön

Terveysrahasto

Suomen Irlanninsusikoirat ry:n hallitus on kokouksessaan 2.2.2021 perustanut rodulle oman terveysrahaston.

Tilinumero: OP Oulu

FI41 5741 4020 1484 53

Kaikkien lahjoittaneiden nimet julkaistaan vuoden viimeisessä lehdessä. Mikäli et tahdo nimeäsi julkaistavan, ilmoita siitä yhdistyksen hallitukselle, kiitos.

Terveysrahaston säännöt ja toimintaohjeet

Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 2/2021

 1. Rahaston tarkoituksena on edistää suomalaisten irlanninsusikoirien terveyttä tukemalla rodulla esiintyvien sairauksien tutkimista.
 2. Tukirahan vastaanottaminen edellyttää koiran omistajan jäsenyyttä Suomen Irlanninsusikoirat ry:ssä. Mikäli koiralla on useampi omistaja, riittää että heistä yksi on jäsen.
 3. Rahaston varojen hankinnasta sekä käytöstä vastaa jalostustoimikunta yhdessä hallituksen kanssa. Rahastoa varten otetaan vastaan myös lahjoituksia.
 4. Terveysrahastosta tuetaan ennalta määräajaksi päätettyjen kohteiden rahoittamista ennalta määrätyllä summalla. Jalostustoimikunta vastaa yhdessä hallituksen kanssa terveysrahaston sääntöjä noudattamisesta, kohteiden määrittämisestä ja tukirahojen jakamisesta.
 5. Jalostustoimikunnalla on tarvittaessa oikeus sääntömuutoksiin, mutta muutokset tulevat voimaan vasta Suomen Irlanninsusikoirat ry:n hallituksen hyväksynnän jälkeen.
 6. Mikäli terveysrahasto lakkautetaan, rahaston varat ja omaisuus siirtyvät Suomen Irlanninsusikoirat ry:lle.

Terveystutkimusten tukeminen vuonna 2024

Yhdistyksen jäsenten omistamien irlanninsusikoirien terveystutkimuksia tuetaan seuraavasti:

SYDÄN

 • Toimitetaan virallinen sydäntutkimuslausunto tai epävirallinen, johon kuuluu aina ultraäänitutkimus + EKG + kuuntelu (sydämen auskultaatiotutkimus ei ole riittävä tutkimus annettaessa lausuntoa DCM:n esiintymisestä.)
 • Tukiraha on 50 euroa
 • Edellytyksenä tukirahan maksamiselle on, että koira on täyttänyt 3 vuotta ja edellisestä korvatusta tutkimuksesta on kulunut vähintään 2 vuotta
 • Tutkimuksen tulee olla Kennelliiton hyväksymän sydänlausuntoja antavan eläinlääkärin tekemä
 • Alaikärajasta voidaan poiketa sairausepäilyn vuoksi
 • Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa ultraäänilausunnon kaikkine tietoineen ja kuitin siitä jalostustoimikunnan sihteerille ja sitoutuu antamaan sen rotujärjestön.

SELKÄ

 • Toimitetaan virallinen laajempi selkälausunto
 • Tutkitun koiran tulee olla vähintään 24 kk vanha
 • Tukiraha on 50 euroa
 • Tämä tutkimustuki on saatavissa vain yhden kerran / koira
 • Tukiraha maksetaan anojan tilille, kun hän toimittaa virallisen selkälausunnon kaikkine tietoineen ja kuitin siitä jalostustoimikunnan sihteerille ja sitoutuu antamaan sen rotujärjestön käyttöön.

Yhdistyksen jäsenmaksun tulee olla maksettu tutkimusvuodelta. Korvauksia maksetaan vuosittain sen verran mitä terveysrahaston varat kattavat.

Koirat, joiden terveystutkimuksiin on maksettu tukirahaa terveysrahastosta alkuvuonna 2024 (linkki).

Otamme mielellämme vastaan tutkimustuloksia, vaikka yhdistys ei olisi tutkimusta tukenutkaan.

Terveystarkastuksen tukimaksut maksetaan vuonna 2024 kaksi kertaa vuodessa, 15.6. ja 15.12., vapaamuotoiset hakemukset tutkimuslausunnon ja kuitin kera jalostustoimikunnalle 31.5. tai 30.11. mennessä. Hakemuksen yhteydessä on hakijan myös toimitettava itse oma sotu yhdistyksen rahastonhoitajalle verotukseen tulorekisteriä varten.