Siirry sisältöön

Käyttäytymisen jalostustarkastus

SIRL Club Show 22.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastus 18.5.2019 Ylöjärvi

Suomen Irlanninsusikoirat ry:n hallituksen ja Suomen Kennelliiton jalostustyöryhmän hyväksymä käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili on otettu irlanninsusikoirilla käyttöön 18.1.2019.

Tästä linkistä pääset tutustumaan irlanninsusikoirien ihanneprofiiliin.
Profiilissa I = ihanne, N = neutraali, E = ei toivottava, H = hylätty

Ensimmäinen testi järjestettiin lauantaina 19.1.2019 Tuusulassa (ensimmäisestä testistä lisää lehdessä 1/2019).
Yhteenveto ensimmäisen testin tuloksista

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen.

Jalostustarkastukset perustuvat rotujärjestön tai -yhdistyksen rodulle laatimaan ihanneprofiiliin, joka pohjaa rotumääritelmään sekä rodun nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koira saa jokaisesta erillisestä arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty. Arviointitulokset ihanne sekä hyväksyttävä, ovat niitä tavoitteita, joihin jalostuksella pyritään.
Arviotulokset ei-toivottava ja hylätty ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteen mukaisia. Ei-toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta,
mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa.

Lisätietoa löytyy mm. Suomen Kennelliiton sivuilta:
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/kayttaytymisen-jalostustarkastus